webshop slider KHC S 28122020.png Doeken strawberries 1 beter.png zonsondergang slider.png zomerhockey slider.png banner-20200911-01.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Bestuur

Het bestuur van Strawberries wordt gevormd door leden die aan het begin van het seizoen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn benoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de vereniging, maar houden ook de dagelijkse gang van zaken in de gaten.

In het seizoen 2020/2021 bestaat het bestuur uit:

Pieter Oosthoek
voorzitter 
Anne-Christine Elzinga 
secretaris
Jaap van de Ruit  penningmeester, vice-voorzitter
Florance Groeneweg
evenementen
Esmay Buis
hockeyzaken
Miranda van de Ruit
beheer-bar
Eddy van der Ploeg
Roos Hermans
beheer-accommodatie
algemene en juridische zaken

Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vergaderen zeer regelmatig in het clubhuis. Het voltallige bestuur komt tijdens het seizoen elke twee weken bij elkaar. 

De bestuursleden hebben allemaal één of meerdere commissies onder zich. Hiermee voeren zij periodiek overleg.


Het bestuur is per e-mail bereikbaar via [email protected].