hockey (164 of 233).jpg lustrumB01.jpg Hockey (109 of 175).jpg 14940026_1683013525345633_9059045724972224366_o.jpg 1ustrumB01.jpg Hockey (78 of 175).jpg strawberries3.jpg 14976681_1683012315345754_8221630968384198776_o.jpg Hockey (45 of 175).jpg
Mijn Team
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Contributie

De Statuten en het Huishoudelijke Reglement* vormen de grondslag voor contributies met dien verstande dat de ALV op 25 september 2017 akkoord is gegaan met de aanpassing van Art. 7, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement tot ‘Betaling geschiedt door de Vereniging** te machtigen tot automatische incasso van contributiegelden dan wel via Ideal te betalen conform de door het bestuur opgestelde procedure’.

* ZieLedenwebsite / Club / Documenten / BALV20141124 / 20141124 Statuten en Huishoudelijk Reglement)
** Dan wel een derde partij die de inning van contributiegelden namens haar verzorgt

Tijdens de ALV op 24 september 2018 is de contributie voor het seizoen 2018-2019 als volgt vastgesteld:


Contributie Shirtbijdrage Inschrijfgeld*
Senioren en veteranen € 335,00 € 5,00 € 25,00
ABC-jeugd € 285,00 € 5,00 € 25,00
DE-jeugd € 235,00 € 5,00 -
F-jeugd € 195,00 € 5,00 -
EF-meetrainen vanaf 1 januari - - -
Benjamins € 140,00 € 5,00 -
Funkey € 60,00 - -
Trimmers € 200,00 € 5,00 € 25,00
Sportlievende leden € 175,00 - -
Donateurs (buitenleden) € 100,00 - -

* Eenmalig

Zaalhockey
De zaalhockeycontributie bedraagt € 70 per lid. In dit bedrag zijn alle vastgestelde wedstrijden en minimaal vier trainingen inbegrepen.

Shirtbijdrage
Eens in de drie jaar (volgende in 2020) verstrekt de vereniging haar leden een nieuw wedstrijdshirt. Het shirt wordt door de vereniging gefinancierd; leden zelf betalen jaarlijks een bijdrage ter grootte van € 5. Restitutie van deze bijdrage - om wat voor reden dan ook - is niet mogelijk.

Contributie-inning
De inning van contributiegelden heeft de vereniging uitbesteed. Deze wordt verzorgd door ClubCollect.

Betaalwijze
Het voldoen van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso dan wel Ideal-betaling. Zorg s.v.p. voor voldoende saldo indien u kiest voor automatische incasso.

Ook al heeft een lid eerder aangeven de vereniging (en daarmee ClubCollect) te machtigen tot automatische incasso, dan moet het lid dit elk jaar toch nog eens bevestigen op de ‘Persoonlijke ClubCollect betaalpagina’. Dit geldt voor zowel veld- als zaalhockey. ClubCollect is wettelijk verplicht leden jaarlijks te vragen of zij nog gemachtigd is.

Veldhockey
Leden hebben voor het voldoen van hun veldhockeycontributie 2 mogelijkheden:
1. Betaling ineens
2. Betaling in 3 termijnen (interval circa 75 dagen)

Aan betaling in 3 termijnen zijn voor het lid kosten verbonden: per termijn betaalt hij of zij €2,- aan ClubCollect voor de extra handling die dat ClubCollect vraagt.

Zaalhockey
Het voldoen van de zaalhockey-contributie is alleen de mogelijk door betaling ineens. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Betaalmomenten seizoen 2017-2018
De inning van de veldhockeycontributie vindt plaats op c.q. rond:
- 15 oktober 2017 (‘betaling ineens’ dan wel 1e termijnbetaling)
- 29 december 2017 (2e termijn betaling)
- 14 maart 2018 (3termijnbetaling)

De inning van de zaalhockeycontributie vindt plaats op c.q. rond 30 november 2017.

Kennisgeving ClubCollect 
ClubCollect verstuurt per termijn - zowel per e-mail als sms - het volgende bericht:
- T=0 Betaalverzoek
- T=14 Herinnering
- T=21 Kennisgeving uiterste betaaldatum

Te late betaling
In geval de ‘betaling ineens’ dan wel een ‘termijnbetaling’ niet tijdig is voldaan, kan dat consequenties voor de speelgerechtigheid hebben. Daarenboven kan de vereniging ertoe overgaan openstaande contributiebedragen automatisch te incasseren; zelfs zonder machtiging. Kosten samenhangend met inning van te laat betaalde contributies dan wel storneringskosten zijn voor rekening van het lid.

Familiekorting
Families met vier of meer gezinsleden komen in aanmerking voor korting. Alle familieleden moeten wel op het zelfde adres wonen. De korting wordt over het totale contributiebedrag berekend en is afhankelijk van het aantal gezinsleden:
  • Vier gezinsleden: 10%
  • Vijf gezinsleden: 15%
  • Zes gezinsleden of meer: 20%
Je kunt deze korting per mail aanvragen via [email protected].

Inschrijfgeld
Nieuwe ABC-jeugdleden, senioren en trimleden betalen eenmalig € 25 inschrijfkosten. Ook als je opzegt voor 1 mei, maar je meldt je toch weer aan voor het nieuwe seizoen, betaal je € 25 inschrijfkosten.

Blessure, zwangerschap, stage en verhuizing
Als je je lidmaatschap tijdens het seizoen opzegt dan ben je tot het einde van het seizoen volledig contributieplichtig. Uitzonderingen zijn: blessure, zwangerschap of verhuizing buiten de regio (>100 km).

Als je door blessure, zwangerschap of studie, stage en verhuizing buiten onze regio (>100 km) niet meer kan spelen en je meldt dit voor 15 december van het lopende seizoen dan ontvang je 50% contributie retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Meld je je met een van bovenstaande redenen tussen 15 december en 1 februari van het lopende seizoen, dan ontvang je 25% retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Na 1 februari van het lopende seizoen is geen restitutie van de contributie mogelijjk.

Gedeeltelijke restitutie volgens bovenstaande regels kan eenmalig worden aangevraagd bij de secretaris: [email protected]. Dit kan niet twee seizoenen achter elkaar, dus zeg je lidmaatschap op tijd op!

Contributie na 15 december
Leden die zich tijdens het seizoen aanmelden zijn het volledige contributie bedrag verschuldigd. Als je je aanmeldt na 15 december van het lopend seizoen, dan betaal je 50% van de contributie. Je betaalt dan wel de volledige inschrijfkosten van € 25.

Meld je je na 1 maart aan en je kunt (of wilt) om wat voor reden dan ook niet deelnemen aan één of meerdere competitiewedstrijden, dan vervalt de 50%-regeling. Je kunt dan als niet-speelgerechtigd lid kosteloos meetrainen.

Meer weten?
Stuur een e-mail naar [email protected]