banner-20200911-01.png Doeken strawberries 1 beter.png zomerhockey slider.png zonsondergang slider.png webshop slider KHC S 28122020.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Aanmelden

Na het verzenden van het online aanmeldformulier ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Je aanmelding wordt dan in behandeling genomen. Binnen ongeveer één week ontvang je bericht van de Ledenadministratie over je lidmaatschap. Pas na deze e-mail van de Ledenadministratie gaat je lidmaatschap in. Geen ontvangstbevestiging of binnen een week geen e-mail over je lidmaatschap gehad? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Met het online versturen van het aanmeldformulier ga je expliciet akkoord met alle eventuele verplichtingen, de verwerking van je persoonlijke gegevens bij de vereniging en de KNHB (zie ook Privacyverklaring), de automatische incasso van de contributie en team- of verenigingsactiviteiten.

Mocht het niet lukken om het inschrijfformulier te verzenden, stuur dan een e-mail naar [email protected] met de gegeven die ook ingevuld moeten worden op het inschrijfformulier.

Indien je jonger bent dan 18 jaar is toestemming van ouder/voogd vereist.

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Hockey informatie
   
   
   
 
Aandoeningen van belang
  Als er (medische) aandoening(en) zijn die van belang zijn bij de hockeysport willen wij dit graag weten, zodat er eventueel bij de indeling rekening mee kan worden gehouden. U bent niet verplicht deze gegevens aan ons te verstrekken.
Neemt niet weg dat KHC Strawberries geen aansprakelijkheid kan aanvaarden die uit een eventueel aanwezige aandoening voortvloeit. De speler en/of ouder/verzorgers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.


 
   
   
Invuller
   
   
   
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.