Hockey (45 of 175).jpg banner-20200911-01.png strawberries3.jpg sponsors-4.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Clubrichtlijnen COVID-19 KHC Strawberries

Vanwege het risico op verspreiding van het Coronavirus zijn richtlijnen opgesteld door de KNHB en de NOC*NSF. Daarnaast gelden de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio Kennemerland. Om uitvoering te kunnen geven aan de van toepassing zijnde richtlijnen is het nodig om ter voorbereiding van het hockeyseizoen 20/21 een aantal maatregelen te nemen. Hiervoor is dit clubbeleid opgesteld en is een overzicht met meest gesteld vragen (FAQ’s)ingericht. Langs vier thema’s worden in dit beleid de richtlijnen voor de club gegeven te weten:
Algemeen, Accommodatie (velden), Clubhuis, Wedstrijden/registratie en Communicatie.

1. Algemeen
Het is al heel fijn dat we ons hockeyseizoen kunnen starten nadat deze in maart 2020 prompt is stopgezet! Wel vervelend is dat we nog steeds te maken hebben met een groot risico van verspreiding van het virus COVID-19. Hierdoor moeten we als bestuur een beleid opstellen met richtlijnen volgens welke wij onze accommodatie inrichten en gebruiken. Voor een groot deel van deze richtlijnen geldt dat we een beroep doen op onze leden en bezoekers om begrip te hebben voor de aard en omvang van deze richtlijnen maar vooral ook op de verantwoordelijkheid van onze leden en de wens om met elkaar bij te dragen aan het voorkomen van verspreiding van het virus.

Door deze richtlijnen kunnen we helaas niet uitstralen en doen wat we willen zijn, namelijk een gezellige club waar ruimte is om elkaar te ontmoeten en gezellig met elkaar wat te drinken. Het sociale aspect van met elkaar hockeyen, het gezellig nablijven na een training of wedstrijd is (tijdelijk) beperkt mogelijk. Het bestuur realiseert zich de impact hiervan heel goed en realiseert zich dat dit niet leuk is. De hoop is ook dat de richtlijnen zoals gesteld ook maar van beperkte duur zullen zijn. Zodra het kan worden deze aangepast / versoepeld naar wat op dat moment mogelijk is. Wanneer dit zal zijn kan niet worden gezegd en hangt af van de landelijke ontwikkelingen.

De in dit beleid gestelde richtlijnen zijn opgesteld aan de hand van de landelijke en regionale regelgeving en vervolgens aan de richtlijnen van de KNHB en NOC*NSF. Voor meer informatie zie:
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf

Algemene landelijke regels:
Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
Pas hygiëne toe;
Houd 1,5 meter afstand;
Vermijd drukte.
Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Wat te doen bij besmetting?
 • Besmette spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.
 • Bij een besmetting binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en zal de GGD teamgenoten zien als "overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!
 • In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team een of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld. Mocht een team onverhoopt in de problemen komen, schakel dan tijdig met de competitieleiding over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.

2. Accommodatie / velden

Algemene richtlijn is dat als op een complex niet meer dan 250 personen tegelijkertijd aanwezig zijn en goede doorstroming van mensen op een afstand van 1,5 meter kan worden gewaarborgd, is het registreren van personen niet verplicht.
 • De ingang ( 1 hekdeur open) naar de club vindt plaats via de centrale ingang aan de Waterloolaan. Dit is alleen een ingang en geen uitgang!
 • De velden 1, 2 en 3 zijn alleen via de ingang naar het complex te bereiken en hebben een uitgang aan de kant van de vijver Schoonenberg;
 • Veld 3 heeft als enige de ingang aan de kant van Minister van Houtenlaan (Tankstation);
 • Publiek van Veld 1 kan alleen aan de kant van het clubhuis staan, van Veld 2 tussen Veld 1 en Veld 2 in en van Veld 3 tussen Veld 2 en Veld 3 in.
 • Spelers van teams betreden en vertrekken via de velden waarop ze spelen.
 • De meeste leden van Strawberries komen met de fiets of lopend naar de accommodatie. Fietsen kunnen alleen buiten de accommodatie binnen de daartoe bestemde vakken worden geparkeerd;
 • Parkeren op parkeerterrein bij Telstar en lopend naar ingang accommodatie of voor veld 3 via zijingang Minister van Houtenlaan. Geen auto’s op het parkeerterrein bij de accommodatie.

3. Clubhuis
Het clubhuis is beschikbaar voor toiletbezoek, materiaal halen, consumpties (to go), kleedkamer en douches.

Looproutes clubhuis
 • Doorstroming wordt geborgd door verschillende in – en uitgangen te gebruiken en alle looprouters met bestemming zoveel mogelijk van elkaar te scheiden.
 • Toilet is bereikbaar via centrale ingang van het clubhuis en de uitgang is via de nooduitgang zijkant van de kantine;
 • Voor consumpties wordt een looproute gehanteerd die via centrale ingang van het clubhuis loopt en uitgang heeft via nooduitgang zijkant van de kantine. Er kan niet in het clubhuis worden verbleven om iets te consumeren of te bespreken.
 • Kleedkamer en douches via centrale ingang van het clubhuis, trap naar boven. Uitgang is via de terrasuitgang boven en buitentrap naar beneden.
 • De Skonruimte en commissieruimte van het clubhuis zijn tot nader orde gesloten voor leden en bezoekers. Commissie- en andere vergaderingen vinden plaats via Microsoftteams en/ of zoom tenzij er toestemming is gegeven door de Corona coördinator. Er vinden geen vergaderingen of meetings plaats in het clubhuis zonder toestemming!
 • Door beperkte bezetting bardienst en vanwege onderlinge afstand van 1,5 meter is de keuken niet open. De bardienst vertrekt en komt zoveel mogelijk binnen via achteringang zijde parkeerplaats.


Gebruik clubhuis / consumpties

 • Materiaal zoals keeperstassen worden door de teams (keepers of coaches) zoveel mogelijk bij zich gehouden;
 • EHBO en blessure-ijs is beschikbaar in de hal van het clubhuis en kan worden gepakt via looproute bar;
 • Kleedkamers en douches zijn voor bezoekende teams beschikbaar alhoewel het advies is om zoveel mogelijk al aangekleed te komen en thuis te douchen. Besprekingen vinden niet in het clubhuis plaats. Dit geldt ook voor de Heren en Damesteams;
 • Het informatiemeldpunt voor bezoekers wordt ingevuld door de dienstdoende Corona coördinator in het clubhuis;
 • Consumpties zijn zoveel mogelijk voorverpakt en kunnen alleen worden genuttigd op geplaceerde zit /staanplaatsen buiten het clubhuis;
 • De keuken van het clubhuis is vooralsnog dicht;
 • Alcoholhoudende dranken kunnen alleen op het terras voorzijde clubhuis in de daarvoor geplaceerde plaatsen genuttigd worden. Langs de velden 2 en 3 is geen alcoholhoudende drank toegestaan! Dranken worden alleen in plastic bekers geschonken. Er is een centraal punt voor het inleveren van bierflesje en afvalpunten op het terras.
Alle overige activiteiten zoals teambesprekingen etc. vinden buiten op het terras of op een plek langs het veld plaats.

4. Wedstrijden / registratie

Jeugdwedstrijden

De jeugdwedstrijden vinden allemaal op zaterdag plaats en volgen elkaar op. Vanuit clubs in de regio wordt geprobeerd om de tijden waarop de jeugdteams spelen uit elkaar te halen zodat er meer spreiding is van bezoekers van de clubs over de dag en minder risico op onevenredige drukte op het complex. Berichtgeving hierover volgt via Lisa.
 • Check van tevoren in Lisa op welke veld je speelt en loop bij aankomst op de club direct naar het veld of locatie van teambespreking.
 • Teambesprekingen vinden buiten het clubhuis in geplaceerde ruimtes of langs het veld en op 1,5 meter afstand voor 13 jaar en ouder, van elkaar plaats;
 • Voor leden van Strawberries geldt; kom omgekleed naar de club en douche na afloop thuis;
 • Materiaal, keeperstas etc.. worden zoveel mogelijk door keepers bij zich gehouden en na ieder gebruik gedesinfecteerd.
 • Bij wisselingen van materiaal door de keepers moet het materiaal gedesinfecteerd worden;
 • Tijdens de wedstrijden houden spelers hun eigen (gemarkeerde) maskers aan, bij strafcorners, die na afloop worden deze door de teammanager /coach gedesinfecteerd;
 • Na afloop limonade of iets anders drinken kan, maar dan buiten het clubhuis. Het clubhuis is hiervoor niet beschikbaar!
 • Blijven hangen in het clubhuis is niet toegestaan!
 • Bij uitwedstrijden is het advies nog steeds om zoveel mogelijk te carpoolen. Ook vanwege het beperken van het aantal bezoekers op onze en andere clubs. Wel wordt geadviseerd bij jeugd vanaf 13 jaar om een mondkapje te dragen;
 • Check de richtlijnen van de club waar je speelt als je uitspeelt, via website!
 • Bezoekers van de wedstrijden worden geacht zich te houden aan de richtlijnen en blijven op de geplaceerde ruimtes langs de velden om naar de wedstrijd te kijken. Rondlopen is niet de bedoeling!

Wedstrijden Senioren

De wedstrijden van de senioren zullen grotendeels op de zondag worden gespeeld. Vooral de wedstrijden van de eerste teams kunnen meer publiek aantrekken. Vanuit de KNHB wordt bekeken of spreiding van de wedstrijden voor de senioren op zondag een mogelijkheid is.
 • Controle aan de ingang op aantal bezoekers bij wedstrijden van de 1e teams (1 hekdeur open). Dit vooral omdat tijdens deze wedstrijden ook op de andere velden wedstrijden worden gespeeld en extra drukte door bezoekers kan worden verwacht;
 • Bij slecht weer wordt bij drukte een registratie verwacht van leden en bezoekers bij het betreden van het clubhuis.
 • Gebruik kleedruimtes en douchen alleen indien echt noodzakelijk en afstandscriterium 1,5 meter tussen de spelers aangehouden kan worden.
 • Na de wedstrijd kan een consumptie worden genuttigd in de daarvoor geplaceerde ruimtes op het terras bij het clubhuis. Gebruik van de zitplaatsen en 1,5 meter afstand. Rondlopen met een consumptie is niet gewenst.

Trainingen

Alle trainingen vinden door-de-weeks plaats en zullen minder bezoekers en minder mensen op het complex tot gevolg hebben. Alle richtlijnen zoals gesteld, gelden onverkort voor de trainingen. Voor alle trainingen geldt blijf zoveel mogelijk alleen de tijd dat je training hebt en laat je afzetten bij het toegangshek van de accommodatie indien aan de orde.
 • Kom omgekleed naar de training en ga na afloop zoveel mogelijk direct naar huis of buiten het complex. Hierbij gebruik makend van de bestaande looproutes.
 • Gebruik maken van de kleedruimtes en douches is niet mogelijk vanwege de schoonmaakfrequentie;
 • Gebruik maken van het toilet tijdens trainingen kan en volg hierbij de looproute.
 • Geen gebruik van de kantine tijdens trainingsdagen! Neem je eigen bidon met drinken mee;
 • Trainers die overblijven nemen voorverpakt eten mee en maken na afloop hetgeen gebruikt is zelf schoon;
 • Steekproefsgewijs worden in de week tijdens de trainingsmomenten controles gehouden op de naleving van de richtlijnen door de Corona coördinator.

Registratie
Zoals hierboven aangegeven is de algemene richtlijn dat als op een complex niet meer dan 250 personen tegelijkertijd aanwezig zijn en goede doorstroming van mensen op een afstand van 1,5 meter kan worden gewaarborgd, het registreren van personen niet verplicht is. Door ervaring is gebleken dat op zaterdagen en zondagen er meer dan 250 personen gelijktijdig op de club aanwezig zijn.
Daarom is op zaterdag en zondag registratie verplicht voor personen van 13 jaar en ouder.

5. Communicatie

Alles valt of staat met de eigen verantwoordelijkheid van onze leden en bezoekers van ons complex. Goede communicatie kan ons daarbij een heel eind op weg helpen. In dit beleid staan verschillende richtlijnen die we als club willen uitdragen. Op de vier thema’s Accommodatie (velden), Clubhuis, Wedstrijden en Registratie zal er communicatie plaatsvinden zowel intern als extern. Hiervoor zullen alle communicatiekanalen gebruikt gaan worden.

Het is aan het bestuur om de juiste communicatiemiddelen in te zetten zodat onze leden en bezoekers goed zijn geïnformeerd over onze richtlijnen. Het is aan de coaches/ trainers en teammanagers om de spelers en ouders goed te informeren over onze richtlijnen.

Voor vragen over dit beleid is het werkgroep COVID-19 beschikbaar. Op zaterdagen en tijdens wedstrijden op zondagen is er een coördinator COVID-19 aanwezig om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. Ook zijn er diverse leden van de werkgroep op verschillende momenten aanwezig om erop toe te zien dat de richtlijnen zoals in dit beleid gesteld voldoende worden nageleefd. De club riskeert vervelende sancties en zelfs eventuele sluiting van de accommodatie als blijkt dat we ons niet houden aan de richtlijnen vanuit het RIVM gesteld zijn, de noodverordening van de Veiligheidsregio, de KNHB/ NOC*NSF.

Uiteraard gaan we uit van ieders eigen verantwoordelijkheid en het plezier om met elkaar een fijn hockeyseizoen te hebben!