banner-20200911-01.png zomerhockey slider.png webshop slider KHC S 28122020.png Doeken strawberries 1 beter.png zonsondergang slider.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Clubrichtlijnen COVID-19 KHC Strawberries

Clubrichtlijnen COVID-19 STRAWBERRIES
Gedateerd 20 november 2020

Vanwege het risico op verspreiding van het Coronavirus zijn richtlijnen opgesteld door de KNHB en de NOC*NSF. Daarnaast gelden de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio Kennemerland. Om uitvoering te kunnen geven aan de van toepassing zijnde richtlijnen heeft ons bestuur maatregelen genomen. Hiervoor is dit clubbeleid opgesteld en is een overzicht met meest gesteld vragen (FAQ’s)ingericht. Langs vier thema’s worden in dit beleid de richtlijnen voor de club gegeven te weten: Algemeen, Accommodatie (velden), Clubhuis, Wedstrijden/registratie en Communicatie.

1. Algemeen

Het is al heel fijn dat we ons hockeyseizoen met onderlinge wedstrijden kunnen vervolgen. Wel vervelend is dat we nog steeds te maken hebben met een risico van verspreiding van het virus COVID-19. Aan de hand van de maatregelen die vanuit de rijksoverheid en veiligheidsregio worden uitgevaardigd moeten we als bestuur continu onze richtlijnen bijstellen volgens welke wij onze accommodatie inrichten en gebruiken. Voor een groot deel van deze richtlijnen geldt dat we een beroep doen op onze leden en bezoekers om begrip te hebben voor de aard en omvang van deze richtlijnen maar vooral ook op de verantwoordelijkheid van onze leden en de wens om met elkaar bij te dragen aan het voorkomen van verspreiding van het virus. 

Door deze richtlijnen kunnen we helaas niet uitstralen en doen wat we willen zijn, namelijk een gezellige club waar ruimte is om elkaar te ontmoeten en gezellig met elkaar wat te drinken. Het sociale aspect van met elkaar hockeyen, het gezellig nablijven na een training of wedstrijd is (tijdelijk) beperkt mogelijk. Het bestuur realiseert zich de impact hiervan heel goed en realiseert zich dat dit niet leuk is. De hoop is ook dat de richtlijnen zoals gesteld ook maar van beperkte duur zullen zijn. Zodra het kan worden deze aangepast naar wat op dat moment (niet)mogelijk is. Wanneer dit zal zijn kan niet worden gezegd en hangt af van de landelijke ontwikkelingen. 

De in dit beleid gestelde richtlijnen zijn opgesteld aan de hand van de landelijke en regionale regelgeving en vervolgens aan de richtlijnen van de KNHB en NOC*NSF. Voor meer informatie zie:
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf

Algemene landelijke regels:

Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
Pas hygiëne toe;
Houd 1,5 meter afstand;
Vermijd drukte.
Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Wat te doen bij besmetting?
 • Besmette spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.
 • Bij een besmetting binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en zal de GGD teamgenoten zien als "overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!
 • In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team een of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld. Mocht een team onverhoopt in de problemen komen, schakel dan tijdig met de competitieleiding over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.

2. Accommodatie / velden

 • De club is te bereiken via de centrale ingang ( 1 hekdeur open) aan de Waterloolaan;
 • De velden 1, 2 en 3 zijn via de ingang naar het complex te bereiken en hebben een uitgang aan de kant van de vijver Schoonenberg en via de centrale uitgang aan de Waterloolaan;
 • Veld 3 heeft uitgang aan de kant van de Minister van Houtenlaan (Tankstation) of aan de kant van Schoonenberg;
 • Spelers van teams betreden en vertrekken via de velden waarop ze spelen.
 • De meeste leden van Strawberries komen met de fiets of lopend naar de accommodatie. Fietsen kunnen alleen buiten de accommodatie binnen de daartoe bestemde vakken worden geparkeerd;
 • Parkeren op parkeerterrein bij voetbalclub Telstar en lopend naar centrale ingang accommodatie. Geen auto’s op het parkeerterrein bij de accommodatie.

3. Clubhuis

 • Alle ruimtes in het clubhuis zijn gesloten met uitzondering van de hal, toiletten en lockerruimte;
 • De ruimtes zijn bereikbaar via de centrale ingang van het clubhuis;
 • Commissie- en andere vergaderingen vinden plaats via Microsoftteams en/ of zoom tenzij er toestemming is gegeven door de Corona coördinator. Er vinden geen vergaderingen of meetings plaats in het clubhuis zonder toestemming!

Gebruik clubhuis / consumpties
 • Materiaal zoals keeperstassen worden door de teams (keepers of coaches) zoveel mogelijk bij zich gehouden;
 • EHBO en blessure-ijs is beschikbaar in de hal van het clubhuis;
 • Kleedkamers  en douches zijn gesloten en het advies is om zoveel mogelijk al aangekleed te komen en na de wedstrijd thuis weer om te kleden;
 • Besprekingen vinden niet in het clubhuis plaats maar op het derde veld voorafgaand aan de wedstrijd of via Teams / Zoom e.a.;
 • Consumpties zijn niet toegestaan behoudens fruit of boterham voor in de pauze tijdens de wedstrijden. Vrijwilligers met een functie kunnen een meegebrachte consumptie in de zin van fruit of boterham en drinken alleen zittend nuttigen en indien ouder dan 18 jaar op 1,5 meter afstand buiten het clubhuis. Het is niet toegestaan etenswaren zoals pizza’s, chinees of ander take away food te halen, te laten bezorgen dan wel te bereiden op de accommodatie.
 • De keuken van het clubhuis is dicht;
 • Het nuttige van alcoholhoudende dranken op het complex is niet toegestaan;
 • Het complex sluit zo kort mogelijk nadat de laatste wedstrijd is gespeeld of de laatste training heeft plaatsgevonden;
 • Let op: ruim afval op en laat de velden, dug-outs en het complex schoon achter!

4. Wedstrijden / registratie
Aangezien momenteel allen jeugdwedstrijden mogelijk zijn worden hiervoor de volgende richtlijnen gegeven:

Jeugdwedstrijden

 • Verzamelen met je team op het terrein voor het hockeycomplex;
 • Als je  team compleet is loopt je met je coach/ teammanager naar het derde veld om je voor te bereiden op de wedstrijd;
 • Registratie op zaterdag bij ingang complex via QR-code Lisa of via de website KHC-Strawberries. Let op! Alleen de wedstrijdregistratie van spelers in Lisa is niet voldoende om je te registeren volgens de clubrichtlijnen!
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Kom omgekleed naar de club en douche na afloop thuis;
 • Materiaal, keeperstas etc. worden zoveel mogelijk door keepers bij zich gehouden en na ieder gebruik gedesinfecteerd;
 • Bij wisselingen van materiaal door de keepers moet het materiaal gedesinfecteerd worden;
 • Tijdens de wedstrijden houden spelers hun eigen (gemarkeerde) maskers aan, bij strafcorners, die na afloop worden deze door de teammanager /coach gedesinfecteerd;
 • Blijven hangen op het hockeycomplex is niet toegestaan!
 • Geadviseerd wordt om bij betreden van het clubhuis een mondkapje te dragen;

Trainingen

Alle richtlijnen zoals gesteld, gelden onverkort voor de trainingen. Voor alle trainingen geldt blijf zoveel mogelijk alleen de tijd dat je training hebt en laat je afzetten bij het toegangshek van de accommodatie indien aan de orde.

 • Kom omgekleed naar de training en ga na afloop zoveel mogelijk direct naar huis of buiten het complex. Hierbij gebruik makend van de bestaande looproutes;
 • Gebruik maken van de kleedruimtes en douches is niet mogelijk;
 • Kom op tijd voor de training en blijf zo min mogelijk hangen na de trainingen;
 • Leden van 18 jaar en ouder geldt dat zij in groepjes van 4 mogen trainen. Hiervoor geldt houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en leg je spullen apart van andere leden;
 • Gebruik maken van het toilet tijdens trainingen kan;
 • Geen gebruik van de kantine/ bar. Neem je eigen bidon met drinken mee;
 • Trainers die overblijven nemen voorverpakt eten mee en maken na afloop hetgeen gebruikt is zelf schoon, Zie voor nadere richtlijnen onder Clubhuis;
 • Steekproefsgewijs worden in de week tijdens de trainingsmomenten controles gehouden op de naleving van de richtlijnen door de Corona coördinator.

Registratie

Tijdens wedstrijddagen op zaterdag en zondag wordt van de leden en andere vrijwilligers met een functie verwacht dat zij zich registreren. Dit gebeurt via de ingang van het complex en het clubhuis.

 • Registratie op zaterdag en zondag en evenementen bij ingang complex via QR-code Lisa of via link op website KHC-Strawberries. Let op! Alleen de wedstrijdregistratie van spelers in Lisa is niet voldoende om je te registeren volgens de clubrichtlijnen!
 • Je kunt je komst ook al vooraf aankondigen door een dag van tevoren je te registreren!

5. Communicatie

Alles valt of staat met de eigen verantwoordelijkheid van onze leden en vrijwilligers. Goede communicatie kan ons daarbij een heel eind op weg helpen. In dit beleid staan verschillende richtlijnen die we als club willen uitdragen. We gebruiken continu alle communicatiekanalen om hieraan bekendheid te geven.

Het is aan het bestuur om de juiste communicatiemiddelen in te zetten zodat onze leden en bezoekers goed zijn geïnformeerd over onze  richtlijnen. Het is aan de coaches/ trainers en teammanagers om de spelers en ouders goed te informeren over onze richtlijnen.

Voor vragen over dit beleid is de werkgroep COVID-19 beschikbaar. Er is een Corona coördinator beschikbaar om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. Ook zijn er diverse leden van de werkgroep op verschillende momenten aanwezig om erop toe te zien dat de richtlijnen zoals in dit beleid gesteld voldoende worden nageleefd.

De club riskeert vervelende sancties en zelfs eventuele sluiting van de accommodatie als blijkt dat we ons niet houden aan de richtlijnen vanuit het RIVM gesteld zijn, de noodverordening van de Veiligheidsregio, de KNHB/ NOC*NSF.

Uiteraard gaan we uit van ieders eigen verantwoordelijkheid en het plezier om met elkaar een fijn hockeyseizoen te hebben!