14976681_1683012315345754_8221630968384198776_o.jpg strawberries3.jpg Hockey (45 of 175).jpg 14940026_1683013525345633_9059045724972224366_o.jpg hockey (164 of 233).jpg Hockey (109 of 175).jpg 1ustrumB01.jpg Hockey (78 of 175).jpg lustrumB01.jpg
Mijn Team
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Bestuur

Het bestuur van Strawberries wordt gevormd door leden die aan het begin van het seizoen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn benoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de vereniging, maar houden ook de dagelijkse gang van zaken in de gaten.

In het seizoen 2017/2018 bestaat het bestuur uit:

Marco van Muiswinkel voorzitter 
Machteld Tissing
secretaris & vice vooroorzitter
Jaap vd Ruit  penningmeester
Kim Vrolijk evenementen
Pieter Oosthoek   hockeyzaken
Hans Jager accomodatie, beheer & barHet dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vergaderen zeer regelmatig in het clubhuis. Het voltallige bestuur komt tijdens het seizoen elke vier weken bij elkaar. 

De bestuursleden hebben allemaal één of meerdere commissies onder zich. Hiermee voeren zij periodiek overleg.

Het bestuur wordt in de rug gesteund door de Commissie van Advies, die bestaat uit verschillende ereleden en oud-bestuursleden. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Het bestuur is per e-mail bereikbaar via [email protected].