webshop slider KHC S 28122020.png Doeken strawberries 1 beter.png banner-20200911-01.png zomerhockey slider.png zonsondergang slider.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Commissie van Beroep

Strawberries heeft een Commissie van Beroep die optreedt als leden het niet eens zijn met een besluit van het bestuur of een commissie. Zij doet dit met inachtneming van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

Uitspraken van de Commissie van Beroep zijn bindend als hiertegen niet binnen twee weken door het bestuur beroep wordt aangetekend. Als het bestuur beroep aantekent tegen een uitspraak dient zij binnen zes weken een extra Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen, mits de indiener van het beroep hiermee instemt. Stemt indiener hiermee niet in, dan wordt het besluit van de Commissie van Beroep inzake als niet genomen beschouwd.

De Algemene Leden Vergadering neemt na het bestuur en Commissie van Beroep gehoord te hebben in meerderheid de beslissing of de uitspraak van de Commissie van Beroep wordt bekrachtigd. Indien geen meerderheid van de Algemene Vergadering de uitspraak bekrachtigt, dan wordt de uitspraak vernietigd.

De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de meerderjarige stemgerechtigde Leden voor de periode van één jaar een Commissie van Beroep van minimaal drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De Commissie van Beroep is te bereiken via [email protected]