zomerhockey slider.png zonsondergang slider.png banner-20200911-01.png Doeken strawberries 1 beter.png webshop slider KHC S 28122020.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Gebruik clubgebouw

Leden van Strawberries kunnen (delen van het) clubhuis reserveren voor een teametentje, doen van spelletjes of het kijken van een film. Dit is altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van de verschillende ruimtes. Ook commissies kunnen een ruimte reserveren. Stem dit altijd af met het bestuurslid Beheer. Het clubhuis wordt niet beschikbaar gesteld voor feesten of partijen van individuele leden of niet-leden.

Eten met je team 
 1. Je mag met je team na een training eten in het clubhuis. Meld dit dan wel minimaal drie weken van te voren bij het bestuurslid Beheer ([email protected]) in verband met de planning van alle ruimtes. 
 2. De beheerder geeft aan of het op het gevraagde tijdstip mogelijk is om met je team te komen eten en in welke ruimte. Ook maak je met de beheerder afspraken over het afhalen en terugbrengen van de sleutels van het hek en clubgebouw.
 3. Graag zelf alle spullen meenemen. Je mag geen gebruik maken van in het clubgebouw aanwezige zaken zoals drank, voedsel, borden etc. Gebruik van het gasstel en/of de frituur mag alleen na akkoord van de beheerder. Degene die deze faciliteiten gebruikt moet vooraf aan de beheerder hebben aangegeven dat hij/zij met deze faciliteiten kan omgaan.
 4. Na het eten ruim je alles op en gooi je alle afval buiten in de grote afvalbak bij het entreehek. Gooi geen afval in de afvalbakken binnen in het clubgebouw. Maak gerust gebruik van de aanwezige schoonmaakspullen!
 5. De beheerder neemt zo snel mogelijk contact met je op als het clubgebouw op de afgesproken datum of tijd onverhoopt niet gebruikt kan worden.


Aanvraag gebruik clubgebouw
 1. Eén of meerdere ruimtes zijn ook te bespreken voor Strawberries gerelateerde bijeenkomsten, zoals coach-, trainer-, scheidrechter- en ouderbijeenkomsten. Vraag dit dan wel minimaal drie weken van te voren aan bij het bestuurslid Beheer ([email protected]). Hij/zij beheert de agenda en weet of de ruimte beschikbaar is.
 2. De beheerder geeft aan in welke ruimte de bijeenkomst plaatsvindt en tussen welke tijdstippen. Ook maak je met de beheerder afspraken over het afhalen en terugbrengen van de sleutels van het hek en clubhuis.
 3. De beheerder geeft aan van welke faciliteiten zoals beamer, keuken, bar, etc je gebruik mag maken. Degene die deze faciliteiten gebruikt moet vooraf aan de beheerder hebben aangegeven dat hij/zij hiermee om kan gaan.
 4. Je mag alleen van de bar gebruik maken als voor de consumpties wordt betaald met de Cashless kaart. Uitzondering hierop is slechts mogelijk na toestemming van de beheerder.
 5. Je zorgt zelf voor opbouw van wat je nodig hebt voor de bijeenkomst.
 6. Na afloop van de bijeenkomst zorg je ervoor dat alles wordt opgeruimd. Afval gooi je in de grote afvalbak bij het entreehek en niet in de afvalbakken in het clubgebouw
 7. De beheerder neemt zo snel mogelijk contact met je op als het clubgebouw op het afgesproken tijdstip onverhoopt niet gebruikt kan worden.

Vragen of een ruimte reserveren
Het bestuurslid Beheer is per e-mail te bereiken via [email protected]