banner-20200911-01.png zonsondergang slider.png Doeken strawberries 1 beter.png webshop slider KHC S 28122020.png zomerhockey slider.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Van het bestuur november 2014

8-11-2014 | Nieuwsbrief

Na een heftige periode kan het bestuur zich gelukkig weer concentreren op zaken waarhet bij een hockeyclub allemaal om draait. De competitie is in volle gang enachter de schermen wordt hard gewerkt aan lustrumactiviteiten voor alleleeftijdscategorieën. Zondag 23 november staat het tweede Thé Dansant op hetprogramma, woensdag 3 december komt Sinterklaas op bezoek en zaterdag 13december wordt het AB Glamour Gala gehouden. Ook belangrijk: de BijzondereAlgemene Leden Vergadering (BALV) op maandag 24 november. Gezien de actualiteitrekenen wij op een hoge opkomst.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Op maandag 24 november 2014 is er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Op dezevergadering worden de nieuwe Statuten, het nieuwe Huishoudelijk Reglement enhet Beleidsplan 2015-2019 ter goedkeuring aangeboden. De BALV start om 20.00uur (inloop vanaf 19.30 uur). Voor het goedkeuren van de Statuten dient 20% vande stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Meer weten? Mail naar [email protected].

Contributie 2014-2015
Zoals eerder al in nieuwsbrieven aangekondigd is de contributie-inning voor hetseizoen 2014-2015 uitbesteed aan Club Collect. De meeste leden hebben gekozen voor contributiebetaling in termijnen en voor automatische incasso. Na de aankondiging per mail en/of brief heeft ClubCollect recentelijk eencontributietermijn laten incasseren. In opdracht van ClubCollect wordt decontributie geïnd door de Stichting Adyen in Amsterdam. Bovengenoemde namenzijn zichtbaar op het transactieoverzicht. U weet dan dat de incasso betrekkingheeft op de betaling van contributie aan Strawberries. Meer weten? Mail naar [email protected].

Algenaanpak
Het bestuur heeft leverancier Heijmans opdracht gegeven de algenplaag op KG1aan te pakken. Vooral op schaduwrijke plekken is het veld erg glad door de vormingvan mos. Heijmans heeft vorige week een zogenaamde shockbehandeling uitgevoerd,maar de effecten daarvan zijn niet direct merkbaar. Dit duurt enkele weken. Meerweten? Mail naar [email protected].

Scheidsrechters
Wekelijks worden op zaterdag tientallen wedstrijden gespeeld waarvoorscheidsrechters nodig zijn. De arbitragecommissie steekt veel tijd in hetleggen van de puzzel, maar wordt steeds vaker geconfronteerd met (late)afzeggingen. Wij roepen iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen enpas af te zeggen als het echt niet anders kan. Heb je de smaak te pakken envind je het leuk om vaker te fluiten? Meld je dan aan via [email protected]. Ditgeldt uiteraard ook voor enthousiaste ouders die bij elke thuiswedstrijd langsde kant staan!

Reünie
Zaterdag 18 oktober kwamen bijna 150 oud-leden en veteranen naar het clubhuisom bij te kletsen en herinneringen op te halen. Op het zonovergoten veld werdenwedstrijden gespeeld tussen de eerste teams en oud-eerste elftalspelers. Dereüniecommissie bestaande uit Thea Peet, Gerrie Kappen-van Overeem, Anneke vanden Berg-Hendriks, Mayke van Randtwijk, Marianne de Jongh en Wilmien Schols kanterugkijken op een zeer geslaagde dag! Zie ook www.facebook.com/85jaarStrawberries.

Inloopspreekuur fysiotherapie
Leden die een blessure hebben opgelopen kunnen terecht op het inloopspreekuurfysiotherapie. Wouter Rempt, fysiotherapeut en keeper van Heren 1, is iederemaandagavond van 19.30 tot 20.30 uur op de club aanwezig om een eerste (gratis)indicatie te geven. Indien nodig verwijst hij door naar een arts of therapeut.In het clubhuis vindt geen behandeling plaats. Meer weten? Mail naar [email protected].

Sponsoring
Op de club is vorige week een pallet met 50.000 koffiebekers afgeleverd. Dezebekers zijn gesponsord door WorldEmpuitVelsen-Noord. Bent u sponsorof ondernemer met interesse in sponsoring van Strawberries? Meldt u zich danaan voor de sponsorbijeenkomst Succes met sport op woensdag 12 november. Opdeze avond geeft 157-voudig international Wouter Jolie een presentatie en wordtde lustrumwijn van Hans Moolenaar officieel geïntroduceerd. Aanmelden kan via [email protected].

Agenda
12 november Sponsorbijeenkomst Succesmet sport
23 november Thé Dansant m.m.v. FunkyDiva Ezz
24 november Bijzonder Algemene LedenVergadering
3 december Sinterklaas bezoektStrawberries
13 december AB Glamour Gala
14 december Oliebollentoernooi voor E-en F-jeugd