Doeken strawberries 1 beter.png banner-20200911-01.png zomerhockey slider.png zonsondergang slider.png webshop slider KHC S 28122020.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Van het bestuur september 2014

5-9-2014 | Nieuwsbrief

Zaterdag a.s start de competitie voor de jeugd. De senioren beginnen een weeklater, op zondag 14 september. Het bestuur wenst iedereen een succesvol seizoenwaarin sportieve doelen worden nagejaagd, maar waarin ook aandacht is voorelkaar. We moeten er samen voor zorgen dat hockey een sport is én blijft waariedereen plezier aan beleeft. Daarom is het een goede zaak dat de ShakeHands-campagne, die mede doorleden van onze vereniging is ontwikkeld, onverminderd doorgaat en zelfslandelijk wordt uitgerold. Laten wij ook dit seizoen bij iedere wedstrijd het goede voorbeeldgeven door elkaar voor en na de wedstrijd de hand te schudden en na afloopsamen een drankje te drinken.

Zomerborrel
Na het succes van vorig jaar organiseren wij op delaatste zondag voor aanvang van de (senioren)competitie weer een gezelligeZomerborrel voor jong en oud. De club zorgt zondag 7 sepbember vanaf 16.00 uurvoor een zomers drankje (verkrijgbaar in Valentine’s Bubbles Bar), eenbijpassend hapje en lekkere muziek. De zomerborrel is tevens de kick-off van 85jaar KHC Strawberries, inclusief de symbolische overhandiging van het eersteshirt aan Stichting Stofwisselkracht. Meer weten? Mail naar [email protected].

Opstart seizoen
De afgelopen weken is hier en daar geschoven in het trainingsschema. Dit hadvooral te maken met beschikbaarheid van de trainers, die eerst hun school- ofstudierooster moesten afwachten. Op dit moment worden de laatste oneffenhedengladgestreken door de technische commissie jeugd, de elftalcommissie en detechnische commissie senioren. Wij rekenen op jullie begrip en, in sommigegevallen, geduld. Weet dat onze vrijwilligers achter de schermen keihard werkenom alles te stroomlijnen. Meer weten? Mail naar [email protected] of [email protected].

Organisatiebord
In de centrale hal van het clubhuis komt een organisatiebord waarop duidelijkte zien is wie waarvoor verantwoordelijk is binnen Strawberries. Onze vrijwilligersorganisatietelt 22 commissies met in totaal ruim 100 commissieleden. Zij wordenaangestuurd door zeven bestuursleden. In werkelijkheid is de organisatie noggroter, omdat de coaches en trainers niet op het bord vermeld staan. Mis jeiemand of heb je interesse in één van de vacatures? Mail naar [email protected].

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft op maandag 25 augustus ingestemd methet jaarverslag en de jaarrekening 2013-2014 en de begroting voor het seizoen2014-2015. Een verslag van de vergadering vind je hier. Denotulen staan onder documenten op het afgeschermde gedeelte van de website(inloggen met lidnummer en wachtwoord). Nils Rasmussens, scheidend bestuurslidbeheer en bar, werd benoemd tot Lid van Verdienste van Strawberries. Hij zettezich bijna 15 jaar in als vrijwilliger. Nils was onder meer lid van depaascommissie en had acht jaar lang het wedstrijdsecretariaat onder zijn hoede.De laatste vier jaar was hij bestuurslid.

Geef hulpdiensten de ruimte!
De eerste weken van het nieuwe seizoen is gebleken dat het noodzakelijk is omde huisregels vande vereniging nog eens onder de aandacht te brengen. Wat ons opvalt is hetgrote aantal fietsen en bromfietsen dat in de calamiteitendoorgang (tussen dewitte streep en het clubhuis) wordt neergezet. We realiseren ons dat de ruimtebeperkt is, maar als zich een noodgeval voordoet moet de ambulance er doorheenkunnen. Dit is vorig seizoen meerdere keren nodig gebleken. De veroorzaakteschade door het inderhaast verwijderen van fietsen of bromfietsen komt voorrekening van de eigenaren. Meer weten? Mail naar [email protected]

Strawberries-kleding
De introductie van de nieuwe Strawberries-shirts verloopt volgens plan. Op ditmoment zijn bij onze nieuwe kledingsponsor Huijg Sport in Haarlem al zo’n 600 shirtsopgehaald met een voucher. Deze week zijn ook de broeken en rokjes in de winkelaangekomen. Dat betekent dat alle Strawberries-kleding nu op voorraad is. Het bestuur wijst er nogmaals op dat spelenin het nieuwe shirt verplicht is. Dit is vastgelegd in huishoudelijkreglement van de vereniging. Bovendien zijn hierover afspraken gemaakt met onzesponsors. Meer weten? Mail naar [email protected].

Stofwisselkrachttoernooi
Zaterdag 6 september organiseren onze trimhockeyers het jaarlijkseStofwisselkrachttoernooi. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan StichtingStofwisselkracht, het goede doel van Strawberries. Twaalf teams uit deregio spelen vanaf 16.30 uur een halve competitie met als inzet de felbegeerdewisseltrofee. Vooraf zijn alle deelnemende teams uitgedaagd om zoveel mogelijkaandacht te vragen en fondsen te werven voor onderzoek naarstofwisselingsziekten. Tijdens het toernooi wordt onder andere een groteloterij gehouden. Toeschouwers zijn van harte welkom om ook een steentje bij tedragen! Meer weten? Mail naar [email protected].

Inloopspreekuur fysiotherapie
Leden die een blessure hebben opgelopen kunnen vanaf volgende week terecht ophet inloopspreekuur fysiotherapie. Wouter Rempt, fysiotherapeut en keeper vanHeren 1, is iedere maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur op de club aanwezig omeen eerste indicatie te geven. Indien nodig verwijst hij door naar een arts oftherapeut. In het clubhuis vindt geen behandeling plaats. Het inloopspreekuurfysiotherapie, dat de club niets kost dankzij een sponsorbijdrage vanFysiotherapeutisch Centrum Santpoort, draagt bij een aan verdereprofessionalisering van onze vereniging. De invoering heeft in overleg met demedische commissie en onze sponsoren plaatsgevonden. Meer weten? Mail naar [email protected].

Bitjes happen
Ook dit seizoen organiseert onze sponsor Kliniek Noordzee weer bitjeshapdagenop de club. De eerste sessies staan gepland op zaterdag 27 en zondag 28september. De kosten van de gebitsbeschermer zijn 50 euro. De levertijd iscirca 3 weken. Aanmelden kan via www.klinieknoordzee.nl/strawberries.

Sponsors
De afgelopen weken hebben diverse bedrijven een (ver)nieuw(d) sponsorcontractgetekend met Strawberries. Dudink & Starink Advocaten, Zebra Uitzendbureauen Donker Beton Techniek gaan door als teamsponsor van respectievelijk Heren 1,Dames 1 en Dames 2. Met Gordijnatelier Venice uit IJmuiden en Patina Dakdekkersuit Beverwijk zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten en WorldEmp uitVelsen-Noord wordt onze koffiebekersponsor. Meer weten? Mail naar[email protected].

Agenda
5 september Coachavond jongste jeugd(briefing scheidsrechters vervalt)
6 september Start competitie jeugd
6 september Stofwisselkrachttoernooi
7 september Zomerborrel / kick-offlustrumjaar
14 september Start competitie senioren
28 september Thé Dansant (18+)