webshop slider KHC S 28122020.png zomerhockey slider.png banner-20200911-01.png zonsondergang slider.png Doeken strawberries 1 beter.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Nieuwsbrief september 2015

24-9-2015 | Nieuwsbrief
Strawberries heeft een nieuwe voorzitter: Marco van Muiswinkel. Hij heeft de voorzittershamer tijdens de ledenvergadering overgenomen van Friso Huizinga. Ook Jeroen Bom (evenementen en vice-voorzitter) en Lennaert van den Winkel (jeugd) zwaaiden af. Hun plaatsen zijn ingenomen door Wouter Rempt en Anneke van den Berg. Klik hier voor de bestuurssamenstelling in het seizoen 2015-2016. In de volgende nieuwsbrieven zullen wij steeds één van de bestuursleden - oud en nieuw – aan jullie voorstellen.

Contributie
Tijdens de ledenvergadering gaf penningmeester Jaap Woudenberg een toelichting op de structurele stijging van de verenigingslasten. Om een sluitende begroting te kunnen presenteren was het noodzakelijk om de contributie, naast de gebruikelijke inflatiecorrectie van 5 euro, met 5 euro per lid extra te verhogen. De ALV stemde hiermee in. In feite wordt met dit voorstel een inhaalslag gemaakt, want vorig seizoen werd de inflatiecorrectie niet doorgevoerd. De ALV is tevens akkoord gegaan met het bestuursvoorstel tot een aanvullende contributieverhoging voor de trimmers van 5 euro. Met deze verhoging wordt de contributie van de trimmers meer in lijn gebracht met die van de overige senioren. Klik hier voor de actuele contributiebedragen. Meer weten? Mail naar [email protected] strawberries.nl.

Contributie-inning
Strawberries heeft de inning van contributie uitbesteed aan NL Collect. Alle leden ontvangen medio oktober per mail een betalingsverzoek voor het jaarbedrag 2015-2016. NL Collect biedt de mogelijkheid om de contributie gespreid te betalen. Dit kan worden geregeld via de persoonlijke ClubCollect-betaalpagina. Een maand later, medio november, doet NL Collect een betalingsverzoek voor de zaalhockeycontributie. Gespreide betaling van de zaalhockeycontributie is niet mogelijk. Meer weten? Mail naar [email protected] strawberries.nl.

Bijzondere leden
De vertrekkende bestuursleden Friso Huizinga en Jeroen Bom zijn tijdens de ledenvergadering benoemd tot respectievelijk Lid van Verdienste en Erelid. Niels Eriks ging naar huis met de allereerste Strawberries Speld. Klik hier voor het hele artikel en hier voor het volledige overzicht van de bijzondere leden.

Wedstrijdshirt
Spelende leden zijn volgens het huishoudelijk reglement verplicht het officiële wedstrijdshirt (met Rabobank op de borst) te dragen. Hieraan liggen sponsorafspraken ten grondslag die de club, en dus de leden, veel geld opleveren. Het herhaaldelijk niet dragen van het officiële wedstrijdshirt kan leiden tot een schorsing. Alle leden sparen automatisch 5 euro per seizoen voor een nieuw wedstrijdshirt dat eens in de drie jaar wordt verstrekt (volgende in augustus 2017). Tot die tijd zijn shirts te koop bij Huijg Sport. Meer weten? Mail naar [email protected] .

Barprijzen
Per 1 oktober worden barprijzen verhoogd. De laatste aanpassing dateert uit het voorjaar van 2014 en sindsdien zijn de inkoopprijzen en accijnzen flink gestegen. De nieuwe prijzen worden vermeld op de prijslijst boven de bar. Afrekenen kan met ingang van dit seizoen ook met pin en contactloos (chip in bankpas). Het oude betaalsysteem (Minitix/Cashless betalen) is per 1 augustus vervallen. Meer weten? Mail naar [email protected] strawberries.nl.

Db’ers gezocht
Db’ers zijn (ouders van) leden die op competitiedagen namens het bestuur de honneurs waarnemen op de club. Op dit moment zijn wij voor de zaterdag dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die deze dienst een dagdeel op zich willen nemen. Er is een beschrijving beschikbaar met de taken. Meer weten? Mail naar [email protected] .

Contact KNHB
Wij benadrukken nogmaals dat elk contact met de KNHB uitsluitend via de secretaris of wedstrijdsecretaris verloopt. Het is leden niet toegestaan zelf met de bond te bellen of te mailen over zaken die de vereniging aangaan. Meer weten? Mail naar [email protected] of [email protected] strawberries.nl.

Lees ook
Stofwisselkracht levert bijna 7.000 euro op
Grote Clubactie weer van start
Sponsor HelloFresh: het proberen waard
Scheidsrechterscursus start op 28 september
Reanimatietraining: nog zes plaatsen beschikbaar
Tanken en schenken bij Peut Koks

Klik hier voor de actuele verenigingsagenda.

Deze nieuwsbrief wordt eenmaal per maand opgesteld door de communicatiecommissie van Strawberries. Tips? Mail naar [email protected] nl. Ook als je een leuke foto hebt voor onze Facebook-pagina!