zomerhockey slider.png zonsondergang slider.png Doeken strawberries 1 beter.png banner-20200911-01.png webshop slider KHC S 28122020.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Privacyverklaring

25-5-2018 | Algemeen

Dit is de privacyverklaring van KHC Strawberries, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40594801, inzake de website khc-strawberries.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door KHC Strawberries door middel van de ledenadministratie-systeem van KHC Strawberries en de verwerkingen via onze website khc-strawberries.nl.

KHC Strawberries respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en activiteiten van KHC Strawberries. U dient zich ervan bewust te zijn dat KHC Strawberries niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten en activiteiten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten en activiteiten van KHC Strawberries, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het administratiesysteem van KHC Strawberries en gebruikt om onze diensten en activiteiten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door KHC Strawberries worden gebruikt om u te informeren over KHC Strawberries -diensten en -activiteiten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door KHC Strawberries. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en KHC Strawberries. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u een mail sturen naar [email protected] In dat geval dient u zich te identificeren. U kunt ook zelf u gegevens aanpassen in uw persoonlijke omgeving op de website khc-strawberries.nl..

Bewaartermijn

KHC Strawberries bewaart uw gegevens na opzegging volgens de wettelijke bewaartermijn (2 jaar voor persoonlijke gegevens, en 7 jaar voor financiële gegevens). Voor lustrumdoeleinden bewaart KHC Strawberries slechts die gegevens die nodig zijn voor het kunnen uitnodigen van u als oud-lid op een reunie. Indien u dit niet wenst dan kunt u dit bij opzeggen aangeven.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van KHC Strawberries. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Driehuis, 25 mei 2018




Gerelateerd nieuws