Doeken strawberries 1 beter.png webshop slider KHC S 28122020.png zonsondergang slider.png zomerhockey slider.png banner-20200911-01.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Bar-bericht!

15-10-2021 | Bestuur

Beste Strawberrianen, ouders van leden, trainers, coaches, arbitrage en vrijwilligers!

Gelukkig zitten wij inmiddels weer volop in de hockeycompetitie. Sterker nog, de herfstvakantie staat voor de deur en we kunnen zelfs alweer even uitblazen en nagenieten van de successen die we al met onze wedstrijden hebben behaald.

Voor onze thuisspelende teams was het de afgelopen weekeinden weer even wennen en aanpoten: bardiensten draaien, scheidsrechters regelen, na afloop samen opruimen, het is weer als vanouds/’normaal’.

Wij hebben signalen opgevangen dat over de bardiensten onduidelijkheid bestaat. Speciaal daarvoor deze mail en onze afspraken op een rij:

- De (jongste) jeugdteamsdie op de zaterdagen thuis competitie spelen, worden in een bardienst-schema ingepland om bardienst te doen. Dit schema is te vinden op onze website en in Lisa.

Voor ieder team wordt een bardienstcoördinator ("barco”) benoemd. Deze barco zorgt voor het doorgeven van de na(a)m(en) van de perso(o)n(en) die de bardienst doet/doen. Deze na(a)m(en) worden via een mail aan [email protected]kenbaar gemaakt.

Dit kan in één keer voor alle competitiewedstrijden die al bekend zijn, of uiterlijk donderdagavond voorafgaand aan de betreffende zaterdag-wedstrijd.

Het schema voor de bardiensten staat, voor zover bekend, op de website en in Lisa, maar in ieder geval stuurt de Zaterdag-Bar-Coördinator wekelijks het schema met de uitvraag naar de betreffende barco's binnen de teams. Een bardienst duurt maximaal twee uur en alleen voor de zaterdag geldt, dat je in ieder geval bardienst draait wanneer het team van je zoon of dochter speelt (gelijke planning op basis van hoeveelheid diensten per team per seizoen).Heb je nog nooit een bardienst gedaan? Geef dit aan bij aanmelding; wij werken je in.

- De senioren teamsdie op de zondagen competitie spelen worden op basis van het 'thuisspelen' per team in een bardienstschema ingepland. Dit schema is te vinden op onze website en in Lisa. Van de seniorenteams wordt verwacht dat zij dit schema wekelijks voorafgaand aan de betreffende zondag raadplegen en binnen de teams regelen wie de bardienst zal doen. Eventuele vragen kunnen (tijdig) worden gemaild naar[email protected].

Extra:

- Een instructie voor de bardienst kun je opvragen bij de barco van jouw team (voor de zaterdagbar) en hangt tevens op de deur bij de keuken in het clubhuis.

- De bestuursleden openen of sluiten in beginsel het sportcomplex op zaterdag en zondag. Hiervoor is een rooster beschikbaar. Dit rooster wordt gepubliceerd.

- Op de zaterdag wordt de bar een uur voorafgaand aan de start van de eerste wedstrijd geopend en een uur na het einde van de laatste wedstrijd gesloten. Hierbij geldt dat de teams die zaterdagmiddag het laatst spelen ook gezamenlijk het sportcomplex opruimen!

- Op de zondag wordt de bar een uur voorafgaand aan de start van de eerste wedstrijd geopend en een uur na het einde van de laatste wedstrijd gesloten,doch uiterlijk 17.30u. Hierbij geldt dat de teams die zondagmiddag het laatst spelen ook gezamenlijk het sportcomplex opruimen!

- Uitgezonderd van de sluitingstijd op de zondag zijn natuurlijk de zondagen waarop wij samen een evenement organiseren zoals de SuperSunday en/of een TD.

Namens het bestuur het verzoek aan alle teams om dit met elkaar te bespreken en de bardiensten op bovenstaande wijze met elkaar te organiseren.

Nog vragen hierover? Stel deze gerust via [email protected]

Voor nu aan allen een goede herfstvakantie gewenst en weer tot snel op de club!

Met sportieve groeten,
Het KHC-Stawberries bestuur