Hockey (45 of 175).jpg strawberries3.jpg lustrum11.jpg
Mijn Team
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Bestuur

Het bestuur van Strawberries wordt gevormd door leden die aan het begin van het seizoen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn benoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de vereniging, maar houden ook de dagelijkse gang van zaken in de gaten.

In het seizoen 2019/2020 bestaat het bestuur uit:

Pieter Oosthoek
voorzitter 
Anne-Christine Elzinga 
secretaris
Jaap vd Ruit  penningmeester, vice-voorzitter
Florance Groeneweg
evenementen
Esmay Buis
hockeyzaken
Hans Jager accomodatie, beheer en barHet dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vergaderen zeer regelmatig in het clubhuis. Het voltallige bestuur komt tijdens het seizoen elke twee weken bij elkaar. 

De bestuursleden hebben allemaal één of meerdere commissies onder zich. Hiermee voeren zij periodiek overleg.

Het bestuur wordt in de rug gesteund door de Commissie van Advies, die bestaat uit verschillende ereleden en oud-bestuursleden. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Het bestuur is per e-mail bereikbaar via [email protected].